2-wire-rtd-temperature-transmitter-for-head-mounting-type.png
  • Lắp đặt: gắn đầu
  • -50 ~ 200OC hoặc theo yêu cầu
  • 4 ~ 20mA
  • Điều chỉnh bằng ZERO / SPAN

Đầu vào/ Input: PT 100Ω (3-wire)
Điện trở cáp/ Cable resistance: ≦ 50 Ω (3 wires with the same resistance)
Cường độ dòng điện cảm biến PT100 Ω / PT100Ω sensor current: < 0.8mA
Đầu ra/ Output: 4~20mA DC(2-wire)
Trở kháng tải/ Load Resistance: ≦ (supply voltage - 8 V) / 0.02A Ω
Dải điều chỉnh đầu ra/ Output Calibration ( zero & span ) adjustment range: ±10 %
Nguồn điện / Power Supply: 10∼30 VDC / 90∼260 VAC
Mức độ bảo vệ/ Protection Degree:  Housing:IP30 ; Terminal:IP10