eyc-r-rt-t-tt-series-rtd-tc-screw-in-type.png
  • Đầu vào PT100 / 500/1000 / K / J có sẵn.
  • Lắp đặt: Hộp nối với loại trục vít và vỏ kim loại.
  • Có thể sản xuất theo yêu cầu.