pt-sensor.png

Bộ truyền nhiệt của màng mỏng, kích thước nhỏ, phản ứng, ổn định lâu dài, tỷ lệ c / p cao.

 • Điện trở/ Resistance (Ohm): PT100/500/1000/10000
 • Dải đo/ Temperature Range: -200 oC ~ 400oC
 • Hệ số nhiệt độ/ Temperature Coefficient: TCR = 3850 ppm/K
 • Sai số/ Error Level:
  • F 0.1 (Class Y) -50~+150 oC
  • F 0.15 (Class A) -90~+300 oC
  • F 0.3 (Class B) -200~+400 oC
  • F 0.6 (Class C) -200~+400 oC
  • 1/5 F 0.3 (Class K)
  • 1/10 F 0.3 (Class K)
 • Dây bạc/ Wire Silver: (Ø = 0.25 mm)
 • Chiều dài dây/ Lead length: DIN EN 60751
 • Kích thước/ Size: 5.0mmx2.0mm