capacitive-humidity-sensor.png
  • Ứng dụng được thiết kế cho hệ thống HVAC.
  • Ổn định tốt ở môi trường có độ ẩm cao.
  • Sản phẩm chống ngưng tụ, trôi thấp, chống ăn mòn ánh sáng, phạm vi đo lường rộng.